• Оказване на ремонт на място
  • Транспортиране на превозното средство до най-близкия град, сервиз или на посочен от клиента адрес
  • Гарантиране заплащането на възникнали разходи за ремонт и репатриране
  • Осигуряване на хотел за водача и за пътниците в случай на продължителен ремонт на превозното средство
  • Осигуряване на коли под наем, такси, трансфери или на други транспортни услуги
  • Транспортиране на превозното средство от чужда държава до държава по местодомуване
  • Съдействие при административни процедури и при комуникация с местни власти